logo
logo

Academic Result

Department Toppers

Year 2021-2022

Class SYMBA

Year 2020-2021

Class Rank Name CPI
SYMBA 1st Suryawanshi Prajakta Devidas 9.74
2nd Bhalshankar Geetanjali Ashok 9.01
3rd Padwal Ganesh Rajaram 8.95

 

Year 2019-2020

Class Rank Name CPI
SYMBA 1st Godage Ankita Ankush 9.66
2nd Patil Aishwarya Madhukar 9.10
3rd Patil Aditya Lalasaheb 9.06

Year 2018-2019

Class Rank Name CPI
SY MBA 1st YADAV TRUPTI RAVINDRA 9.09
2nd SALUNKHE SURAJ RAVINDRA 9.04
3rd NINE DHIRAJ SHIVAPRASAD 8.87
FY MBA 1st GODAGE ANKITA ANKUSH 9.84
2nd PATIL ADITYA LALSAHEB 9.04
3rd PATIL AISHWARYA MADHUKAR 8.96

Year 2017-2018

Class Rank Name CPI
SY MBA 1st JAMADAR AYESHA ALTAF 8.85
2nd PATIL SHRADDHA SANJAY 8.45
3rd PATIL PRANALI HANAMANT 8.42
FY MBA 1st SALUNKHE SURAJ RAVINDRA  8.82
2nd YADAV TRUPTI RAVINDRA 8.74
3rd HAJARE PRITAM RAJENDRA 8.64

Year 2016-2017

Class Rank Name CPI
SY MBA 1st KADUKAR SUPRIYA DNYANESHWAR 8.44
2nd KHANVILKAR GURURAJ ANNASO 8.40
3rd PATEL BHUMIKA KESHUBHAI 8.37
FY MBA 1st JAMADAR AYESHA ALTAF 8.60
2nd PATIL PRANALI HANAMANT 8.33
3rd PATIL SHRADDHA SANJAY 8.27