logo
logo

Placement

Placement Details

Year 2023-24
Sr. No. Candidate Name Enrolment No. Name of Employer
1 KHADE OMKAR PANDIT 2176017 Reliance Industries Ltd, Mumbai, Bharat Forge LTD. Pune, Wipro-Pari Ltd
2 JADHAV VAISHNAVI SANJAY 2176019 Bharat Forge LTD. Pune,
3 SURYAWANSHI RUSHIKESH RAMESH 2296025 Bharat Forge LTD. Pune, Reliance Industries Ltd,
4 MANE DIPTI VIKAS 2296029 Bharat Forge LTD. Pune, Wipro-Pari Ltd
5 WASKE TANAY VIJAY 2176025 Bharat Forge LTD. Pune,
6 PATIL VARADRAJ BHAGWAT 2296008 Knauf Ceiling Solutions( India) Pvt. Ltd
7 JANKAR AVINASH DHULAPPA 2296018 Knauf Ceiling Solutions( India) Pvt. Ltd
8 KOSHTI PRATHMESH HANMANT 2296028 Knauf Ceiling Solutions( India) Pvt. Ltd
9 CHOUDHARI ATHARVA MAHENDRA 2176010 Knauf Ceiling Solutions( India) Pvt. Ltd
10 GURAV SHAMSUNDAR SHARAD 2296001 Knauf Ceiling Solutions( India) Pvt. Ltd
11 PATIL SAIRAJ SAGAR 2176006 Knauf Ceiling Solutions( India) Pvt. Ltd
Year 2022-23
Sr. No. Candidate Name Enrolment No. Name of Employer
1 PHARNE SAHIL SHIVAJI 2076003 Bharat Forge Ltd. Pune
2 PATHAN SHANAVAJ MUSTAK 2076004 KSB Pumps India Ltd. Pune
3 YEVALE SHIVRAJ SHANKAR 2076009 Bharat Forge Ltd. Pune
4 MANE SAHIL SURESH 2076010 Digit General Insurance Ltd. Pune
5 SHINDE PRANAV SUBHASH 2076014 KSB Pumps India Ltd. Pune
6 PATIL PRATHMESH KRISHNAT 2076025 KSB Pumps India Ltd. Pune
7 WADAR HARSHALI GANESH 2196002 Bharat Forge Ltd. and KSB Pumps India Ltd. Pune
8 PATIL AVADHUT VILAS 2196004 KSB Pumps India Ltd. Pune
9 JADHAV DHANRAJ UTTAM 2196009 Worley India Pvt. Ltd. Pune
10 PAWAR AJINKYA DILIP 2196010 Bharat Forge Ltd. and KSB Pumps India Ltd. Pune
11 YADAV PARTH RAHUL 2196006 Sulzer pumps India Ltd. Pune
12 MALI ANIRUDHA SUBHASH 2076037 VOSS Automotive Pvt. Ltd. and KSB Pumps India Ltd. Pune
13 YADAV SAHIL DADASO 2076041 Bharat Forge Ltd. and Digit General Insurance Ltd. Pune
Year 2021-22
Sr. No. Candidate Name Enrolment No. Name of Employer
1 Shivtej Sadashiv Kamble 1876022 Quess Corp Ltd.Pune
2 Vishwajit Arun Patil 1876043 Synergy Green Industries Ltd.Pune
3 Rushikesh Ramchandra Jadhav 2096005 Kirloskar Brothers Ltd. And Synergy Green Industries Ltd.
4 Umesh Ananda Shenekar 2096009 Synergy Green Industries Ltd. Pune
5 Akashay Dada Chandane 2096011 Synergy Green Industries Ltd. Pune
Year 2020-21
Sr. No. Candidate Name Enrolment No. Name of Employer
1 SALUNKHE YASH AJIT 1776020 Sumeet group enterprises,Pune
2 PATIL DEEPTI DEEPAK 1876009 KSB Pumps India Ltd. Pune
3 HUBALE PRATIK SANJAY 1876024 Bajaj Auto Ltd,Pune
4 SONAWNE ANIKET LAXMAN 1876034 AGS Transact Technologies Ltd. ,Pune
5 DHEBE KRUNAL KRISHNA 1876037 Pure Energy Pvt. Ltd,Pune
6 SURVE YASH BAJIRAO 1876048 Pure Energy Pvt. Ltd,Pune
7 DISALE ABHISHEK RAMESH 1876061 TeamLease Skill University,Pune
8 MANE VINAYAK DATTATRYA 1896006 Kirloskar Brothers Ltd.Pune
9 LONDHE GAURAV SANJAY 1896023 Reselinx,Pune
10 SHAIKH TOHID SHABBIR 1896025 SKF India Ltd. ,Pune
11 PAWAR CHAITANYA HINDURAO 1896034 IBCC Industries India Pvt. Ltd. ,Pune
12 PATIL ANIKET RAJARAM 1896035 Sopan O&M Company Pvt. Ltd. ,Pune
13 HOMKAR SIDDHI VISHVANATH 1996001 John Deere,Pune
14 SHELAKE PRATHAMESH JEEVAN 1996004 Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. ,Pune
15 CHAVAN SUDESH DINKAR 1996005 Wipro Pari Ltd. ,Pune
16 JADHAV SHAILESH PRADIP 1996006 Synergy Green Industries Ltd. ,Pune